DIAMANTY

_________________

Pouze diamant vyzařuje svým leskem tolik podmanivé energie, že okouzlí kteroukoli ženu. Žádný jiný z drahokamů světa nevyjádří intenzitu citů či výjimečnost životních momentů tak dokonale, aby je dokázal zachytit navždy. Díky našim dlouholetým zkušenostem, podrobným znalostem trhu a zručnosti našich zlatníků máte jistotu, že každý šperk zakoupený u nás reprezentuje tu nejvyšší kvalitu. Naše šperky jsou vytvářeny zpracováním nejpečlivěji vybraných diamantů, zlata nebo platiny. Každý z našich diamantů je ve shodě s Kimberleyským procesem opatřen certifikátem pravosti a legitimního, tzv. nekonfliktního původu.

Původ
diamantů

_________________

Diamanty představují jednu z nejvzácnějších substancí, které kdy byly na Zemi objeveny. Diamant je minerál, je to jeden z nejtvrdších přírodních materiálů naší planety. Je to jediný drahokam na světě, který je ve své nejryzejší formě tvořen jediným prvkem – uhlíkem. Cesta ke vzniku diamantu je velmi dlouhá. Před miliardami, kdy se naše planeta utvářela, byl uhlík uvězněný stovky kilometrů pod povrchem Země vystaven obrovskému tlaku a spalujícímu žáru vulkanické aktivity. Díky těmto živelným silám pod povrchem vznikl z uhlíku vzácný drahokam – diamant.

Svou cestou v sopečném magmatu k povrhu zemskému diamanty vykrystalizovaly a další přírodní vlivy je přemístily na zemský povrch, kde se dnes nacházejí. Některé z diamantů zůstaly v blízkosti původních vulkánů, jiné byly díky erozi rozptýleny do řek a moří. Dnes se tyto drahé kameny těží v hloubi sopečných komínů a kráterů v jejich okolí, v říčních korytech, v pouštích či dokonce v podmořských oblastech.

Některá místa na světě se obzvláště proslavila svými ložisky diamantů. V Africe se diamanty těží v Angole, Botswaně, Pobřeží slonoviny, Ghaně, Guineji, Kongu, Libérii, Namibii, Sieře Leoně, Zimbabwe, Jihoafrické republice, Tanzanii či v Středoafrické republice. Velká ložiska diamantů jsou rovněž v Asii a Oceánii, například v Austrálii, Číně, Indii, Indonésii nebo Rusku. Diamantová ložiska se rovněž nacházejí v Severní a Jižní Americe, těží se v Brazílii, Francouzské Guyaně, Kanadě, Spojených státech či Venezuele.


Jak vybrat
dokonalý diamant

_________________

Každý diamant je jedinečný. Dva stejné diamanty neexistují, a to dokonce ani tehdy, když se na pohled zdají totožné. Čím je v přírodě vzniklý diamant čistší a čím lépe byl následně zpracován, tím nevšednější a skvostnější je jeho lesk – takzvaný vnitřní žár – a tím vyšší je jeho hodnota.
 

4C

Zkratka 4C zahrnuje pojmy Carat (hmotnost), Colour (barva), Clarity (čistota) a Cut (brus). Takzvaná 4C se stala mezinárodními kritérii, podle nichž se určuje hodnota a kvalita diamantu. Kombinace těchto faktorů tak rozhoduje o jeho ceně.

Carat
(hmotnost)

Jednotka s prastarou historií

Hmotnost a v souvislosti s ní také velikost diamantu vyjadřuje jednotka zvaná karát (anglicky carat, značka ct). Pojem karát je odvozen od starobylé přírodní měrné jednotky, jíž byla semena Rohovníku obecného (Ceratonia siliqua), ta se kdysi ve Středomoří používala jako závaží. Každé semeno tohoto stromu má podobnou hmotnost kolem 0,2 gramu a mezi jednotlivými semeny pouze nepatrně kolísá. Slovo karát vzniklo z řeckého pojmenování tohoto semena – kerátion. Jeden karát coby jednotka hmotnosti diamantu tak odpovídá 0,20 gramům a je dále rozdělen do 100 bodů. Diamant s pětadvaceti body proto váží 0,25 karátů.

Nejen karát rozhoduje

Dva diamanty o stejné karátové váze se mohou na základě rozdílné barvy, čistoty a brusu velmi lišit svou cenou. Těžší diamant proto vždy nemusí znamenat hodnotnější.

Colour
(barva)

Méně zabarvení – vyšší hodnota

Většina diamantů se jeví jako bezbarvé, přesto existují jemné barevné odstíny a nuance, které dokáže rozlišit pouze odborník. K určení barvy diamantu je nezbytné školené oko, pečlivě se zkoumá především to, jak dalece se diamant přibližuje absolutní bezbarvosti. Neboť jedině bezbarvý a čirý diamant optimálně štěpí dopadající světlo do typických barev duhy.

Clarity
(čistota)

Zkouška pod lupou

Čistota diamantu se dále hodnotí podle toho, v jaké míře u něj zkušený odborník při desetinásobném zvětšení nalezne výskyt jak vnitřních nedokonalostí, tzv. inkluzí, tak u ne zcela dokonalých kamenů také jiných vnějších znaků.

Známky jedinečnosti

Mnoho diamantů obsahuje nepatrné vady způsobené nedokonalou krystalizací uhlíku či jiných látek a minerálů. Tyto nedokonalosti můžeme nazvat „otisky prstů matky přírody“, které podtrhují jedinečnost každého diamantu.

Cut
(brus)

Optimální výbrus pro nejvýraznější třpyt

Brus diamantu stejně jako přesně provedené proporce brusu mají rozhodující význam pro brilanci kamene a jeho ocenění. Teprve správný, proporčně dokonalý brus propůjčuje diamantu jeho nezaměnitelnou brilanci a probudí v něm takzvaný vnitřní žár. Pouze díky perfektnímu brusu a jeho optimálním proporcím může diamant dosáhnout nejintenzivnější brilance, krásy a své maximální hodnoty.

Osvědčené typy brusu

Po generace byl zdokonalován především takzvaný kulatý/briliantový brus. Pro exkluzivní šperky však byly vyvinuty další typy brusu, které nacházejí využití v současném klenotnickém designu: markýza, bageta, srdce, kapka, ovál, smaragdový brus aj.


Investiční diamanty

_________________

Fascinující drahokam
a stabilní hodnota

Ve své opracované podobě coby drahokam byl diamant pro svůj nedostižný lesk odjakživa předmětem obdivu a fascinace. V kombinaci s drahými kovy, jako je zlato či platina, je diamant přímo předurčen k tvorbě působivých šperkařských kreací. Diamant však představuje úchvatný klenot sám o sobě a – v závislosti na kvalitě – rovněž nadčasovou hodnotu a stabilní investici.

K výhodám investičních diamantů patří:

mobilní věcná hodnota již 2500 let
hodnota koncentrovaná do nejmenšího prostoru a množství
odolnost vůči válkám a krizím
celosvětová směnitelnost

Diamanty rovněž nabízejí nezdanitelný nárůst hodnoty a nepodléhají inflaci, mohou být snadno a diskrétně uchovávány. Diamanty jsou také jediné drahokamy na světě, jejichž cena je určována na základě přesných mezinárodních měřítek.

DIAMANTY