menu

Wedding

Jak vybrat
zásnubní prsten

Zásnubní prsteny HALADA jsou vytvářeny s mistrovskou dovedností, vysokou precizností a láskou k detailu. Naše dlouholeté zkušenosti a řemeslná zručnost propůjčují každému z našich prstenů jeho dokonalou krásu. Bližší pohled na ruku nositelky je toho potvrzením ještě po mnoha letech. Zásnubní prsteny zhotovujeme pouze z nejkvalitnějších materiálů – platiny, zlata a diamantů.

Zobrazit vše
Wedding

Co potřebujete vědět o diamantech

Znalci určují hodnotu a kvalitu diamantů pomocí tzv. čtyř C – Carat (hmotnost), Colour (barva), Clarity (čistota), Cut (brus).

Nejproslulejším z C je Carat, který – navzdory rozšířeným představám – nesouvisí ani tak s velikostí diamantu jako spíše s jeho váhou. Diamanty jsou ceněny pro svou váhu, nikoli pro svou velikost, faktem ovšem zůstává, že těžší diamanty jsou zpravidla i větší. Výjimku představují broušené diamanty, jež postrádají ideální proporce; spodní část diamantu může být například vybroušena příliš hluboko nebo doširoka. Lom světla pak není optimální a diamant působí matně a bez lesku. Proto krása diamantu spočívá rovněž v jeho výbrusu a proporcích. Jeden karát odpovídá 0,2 gramům, to znamená, že diamant s pěti karáty bude vážit jeden gram.

Druhé C – Colour – charakterizuje barvu diamantu. Klasifikační stupnice se pohybuje abecedně od písmen D po Z. Diamanty hodnocené jako D, E, F jsou bezbarvé, takové jsou však velmi vzácné a také drahé. Nezkušené oko by mezi stupni D, E nebo F a takřka bezbarvými diamanty hodnoty G – H těžko spatřovalo rozdíl, cena těch posledně jmenovaných je však nesrovnatelně nižší. Vyhněte se hodnotám J – M a jejich výrazně nažloutlému tónu.

Třetí C znamená Clarity – čistotu – a je měřítkem bezchybnosti diamantu. Doporučujeme volit diamanty s čistotou SI1 nebo 2, které představují vynikající poměr hodnoty a ceny. Zkratka SI znamená slightly included (s mírnými inkluzemi) a je ukazatelem toho, že diamant obsahuje malé inkluze rozpoznatelné zkušeným okem při desetinásobném zvětšení. Čísla 1 a 2 zpřesňují čistotu diamantu a stupeň jeho inkluzí. Ani znalci nejsou v mnoha případech schopni (nebo jen s velkými obtížemi) rozpoznat inkluze pouhým okem. Stupně značené zkratkou VS1 nebo 2 (very slightly included) jsou o něco exkluzivnější. Diamanty této třídy čistoty obsahují velmi malé inkluze, které zkušený odborník při desetinásobném zvětšení kamene rozliší jen obtížně. Oba stupně čistoty SI i VS představují vysokou hodnotou diamantu za odpovídající cenu. Nedoporučujeme vybírat diamanty se stupněm nižším než SI2, neboť jejich inkluze mohou ovlivnit brilanci kamene.

Čtvrté C znamená Cut – brus – a je ze všech čtyř C nejdůležitější. Proč gemologové považují brus za nejvýznamnější kritérium, není těžké vysvětlit. Pouze dobře vybroušený diamant odhalí svůj vnitřní žár. Kvalitně vybroušeným diamantem proniká světlo jeho povrchem dovnitř kamene, aby se odtud odráželo zpět k povrchu. Pouze a jen kvalitní brus propůjčuje diamantu jeho brilanci. Dlužno dodat, že diamant se nazývá briliantem, pokud je vybroušen do celkem 56 faset (plošek). Diamanty mohou být různých stupňů brusu od excelentního až po průměrný. Doporučujeme volit pouze takové diamanty, jejichž stupeň je „dobrý“ a vyšší, a mít při tom na paměti, že sebečistší a sebeprůzračnější diamant se může jevit matným, není-li jeho výbrus dostatečně kvalitní.

Jak garantovat kvalitu

Diamaty jsou certifikovány nezávislými institucemi jako neziskovým Americkým gemologickým institutem (Gemological Institute of America, GIA), antwerpským HRD (Hoge Raad voor Diamant) nebo Mezinárodním gemologickým institutem (International Gemological Institute, IGI). Certifikace těmito institucemi se však doporučuje pro diamanty s alespoň jedním karátem, neboť náklady na ověření menších diamantů by výrazně převýšily hodnotu kamene. V těchto případech je vhodné obrátit se na klenotníka s dostatečnou praxí a profesními zkušenostmi, jehož odbornému posouzení diamantu lze důvěřovat.

Wedding
Wedding

Jak zjistit velikost jejího prstenu, aniž by o tom věděla

Chcete-li zjistit velikost prstenu, použijte velikostní tabulku a jednoduše porovnejte její prstýnek s tabulkou. Případně můžete její prstýnek otisknout do mýdla a přinést ho k nám anebo obkreslit jeho vnitřní obvod na papír. Pokud žádná z těchto pomůcek nezabere, my vám rádi pomůžeme. Přijďte kdykoli do některého z našich obchodů, vyberte si prstýnek a požádejte svou nastávající o ruku. V případě potřeby posléze velikost prstýnku vaší snoubenky bezplatně upravíme.

Svatba

Jak vybrat snubní prsteny

Svatební šperky